Khó khăn trong nguồn nguyên liệu, thiếu và yếu các nhà cung cấp phụ trợ, dung lượng thị trường là các yếu tố kìm hãm sự phát triển của ngành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *